เว็บเล่นรูเล็ต เกมส์ป๊อกเด้ง ตลาดบริการ

เว็บเล่นรูเล็ต ตลาดบริการสมัครสมาชิก E-BOOK 2020 โอกาสทางธุรกิจแนวโน้มปัจจุบันความท้าทายของตลาดการวิเคราะห์อุตสาหกรรมทั่วโลกภายในปี 2026 โดย 24SYMBOLS, AMAZON, BOOKBUB, BOOKMATE, EPIC CREATIONS INC. , FORGOTTEN BOOKS, HARLEQUIN, HOOPLA, ICONOLOGY, KOBO PLUSรายงานตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book ทั่วโลกปี 2020
เว็บเล่นรูเล็ต
รายงานฉบับใหม่ตลาดบริการการสมัครสมาชิก E-book ทั่วโลกให้ภาพรวมของปัจจัยล่าสุดที่ทำให้การเติบโตในอุตสาหกรรมบริการสมัครสมาชิก E-book ทั่วโลก จากรายงานระบุว่านวัตกรรมล่าสุดได้สร้างโอกาสในการเติบโตมากมายให้กับ บริษัท ต่างๆที่มีชื่อเสียงและผู้เข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ

รายงานการวิจัยตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book ทั่วโลกให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดแนวการแข่งขันการวิเคราะห์ตลาดโครงสร้างต้นทุนกำลังการผลิตรายได้กำไรขั้นต้นการกระจายธุรกิจและการคาดการณ์ปี 2567

ผู้ผลิตรายสำคัญที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ได้แก่ 24symbols, Amazon, BookBub, Bookmate, Epic Creations Inc. , Forgotten Books, Harlequin, hoopla, iconology, Kobo Plus, Macmillan, NARRATIVE MUSE, OverDrive, Playster, Project Gutenberg, Riot New Media Group, รายงานนี้ยังรวมถึงการศึกษาโดยรวมและครอบคลุมของตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book โดยทุกแง่มุมที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาด รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วนของอุตสาหกรรมบริการสมัครสมาชิก E-book และให้ข้อมูลสำหรับการจัดทำกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการเติบโตและประสิทธิผลของตลาด

การวิจัยตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book ทั่วโลกในปี 2019 ให้ภาพรวมพื้นฐานของอุตสาหกรรมรวมถึงคำจำกัดความการจำแนกประเภทการใช้งานและโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book ทั่วโลกมีไว้สำหรับตลาดต่างประเทศรวมถึงแนวโน้มการพัฒนาการวิเคราะห์ภูมิทัศน์การแข่งขันและสถานะการพัฒนาภูมิภาคที่สำคัญ

มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาตลอดจนวิเคราะห์กระบวนการผลิตและโครงสร้างต้นทุน รายงานนี้ยังระบุถึงการบริโภคนำเข้า / ส่งออกตัวเลขอุปสงค์และอุปทานต้นทุนราคารายได้และอัตรากำไรขั้นต้น

นอกจากนี้การวิเคราะห์ภูมิภาคยังดำเนินการเพื่อระบุภูมิภาคชั้นนำและคำนวณส่วนแบ่งใน ตลาดบริการสมัครสมาชิก E-bookทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตของตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book ในภูมิภาคชั้นนำ ตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book ทั่วโลกยังแบ่งตามประเภทผู้ใช้ปลายทางภูมิศาสตร์และกลุ่มอื่น ๆ

วัตถุประสงค์การศึกษาของรายงานนี้คือ:

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้บริการ E-book Subscription ทั่วโลก (มูลค่าและปริมาณ) ตามภูมิภาค / ประเทศหลักประเภทผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันข้อมูลประวัติตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2018 และคาดการณ์ถึงปี 2024

เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของตลาดบริการสมัครสมาชิก E-book โดยระบุส่วนย่อยต่างๆ

มุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตบริการสมัครสมาชิก E-book รายสำคัญระดับโลกเพื่อกำหนดอธิบายและวิเคราะห์ปริมาณการขายมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดแนวการแข่งขันทางการตลาดการวิเคราะห์ SWOT และแผนการพัฒนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เพื่อวิเคราะห์บริการสมัครสมาชิก E-book เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของแต่ละบุคคลโอกาสในอนาคตและการมีส่วนร่วมในตลาดรวม

เพื่อแบ่งปันข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาด (ศักยภาพในการเติบโตโอกาสตัวขับเคลื่อนความท้าทายและความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรม)

เพื่อคาดการณ์ปริมาณการใช้ตลาดย่อยของบริการสมัครสมาชิก E-book ตามภูมิภาคหลัก ๆ (พร้อมกับประเทศหลัก ๆ )

เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาในการแข่งขันเช่นการขยายข้อตกลงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการเข้าซื้อกิจการในตลาด

เพื่อกำหนดโครงสร้างผู้เล่นหลักอย่างมีกลยุทธ์และวิเคราะห์กลยุทธ์การเติบโตของพวกเขาอย่างครอบคลุม
IAAS HOSTING INFRASTRUCTURE SERVICES MARKET 2020 โอกาสทางธุรกิจแนวโน้มปัจจุบันความท้าทายของตลาดการวิเคราะห์อุตสาหกรรมทั่วโลกภายในปี 2569 โดย AMAZON WEB SERVICES, MICROSOFT CORPORATION, ALIBABA GROUP, IBM CORPORATION, GOOGLE, TECENT, CHINA TELECOMGlobal Iaas Hosting ขนาดตลาดบริการโครงสร้างพื้นฐานสถานะและการคาดการณ์ 2020-2026

รายงานฉบับใหม่ Global Iaas Hosting Infrastructure Services Market ให้ภาพรวมของปัจจัยล่าสุดที่ทำให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมบริการโครงสร้างพื้นฐานของ Iaas Hosting ทั่วโลก จากรายงานระบุว่านวัตกรรมล่าสุดได้สร้างโอกาสในการเติบโตมากมายให้กับ บริษัท ต่างๆที่มีชื่อเสียงและผู้เข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ
เกมส์ป๊อกเด้ง
รายงานการวิจัยตลาดบริการโครงสร้างพื้นฐานของ Iaas Hosting ทั่วโลกให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดแนวการแข่งขันการวิเคราะห์ตลาดโครงสร้างต้นทุนกำลังการผลิตรายได้กำไรขั้นต้นการกระจายธุรกิจและการคาดการณ์ปี 2567

ผู้ผลิตรายสำคัญที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ได้แก่ Amazon Web Services, Microsoft Corporation, Alibaba Group, IBM Corporation, Google, Tecent, China Telecom, Rackspace, Kingsoft, Akamai Technologies, Daisy Group, Oracle, Wipro Limited, AT & Tรายงานนี้ยังรวมถึงการศึกษาโดยรวมและครอบคลุมของตลาด Iaas Hosting Infrastructure Services โดยทุกแง่มุมที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาด รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วนของอุตสาหกรรม Iaas Hosting Infrastructure Services และให้ข้อมูลสำหรับการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการเติบโตและประสิทธิผลของตลาด

การวิจัยตลาด Global Iaas Hosting Infrastructure Services 2019 ให้ภาพรวมพื้นฐานของอุตสาหกรรมรวมถึงคำจำกัดความการจำแนกประเภทแอปพลิเคชันและโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ตลาด Global Iaas Hosting Infrastructure Services จัดทำขึ้นสำหรับตลาดต่างประเทศรวมถึงแนวโน้มการพัฒนาการวิเคราะห์แนวการแข่งขันและสถานะการพัฒนาภูมิภาคที่สำคัญ

มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาตลอดจนวิเคราะห์กระบวนการผลิตและโครงสร้างต้นทุน รายงานนี้ยังระบุถึงการบริโภคนำเข้า / ส่งออกตัวเลขอุปสงค์และอุปทานต้นทุนราคารายได้และอัตรากำไรขั้นต้น

นอกจากนี้การวิเคราะห์ภูมิภาคยังดำเนินการเพื่อระบุภูมิภาคชั้นนำและคำนวณส่วนแบ่งใน ตลาดบริการโครงสร้างพื้นฐานของ Iaas Hostingทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของตลาดบริการโครงสร้างพื้นฐานของ Iaas Hosting ในภูมิภาคชั้นนำ ตลาดบริการโครงสร้างพื้นฐานของ Iaas Hosting ทั่วโลกยังแบ่งตามประเภทผู้ใช้ปลายทางภูมิศาสตร์และกลุ่มอื่น ๆ

วัตถุประสงค์การศึกษาของรายงานนี้คือ:

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Iaas Hosting ทั่วโลก (มูลค่าและปริมาณ) ตามภูมิภาค / ประเทศที่สำคัญประเภทผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันข้อมูลประวัติตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2018 และคาดการณ์ถึงปี 2024

เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของตลาด Iaas Hosting Infrastructure Services โดยการระบุส่วนย่อยต่างๆ

มุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิต Iaas Hosting Infrastructure Services ที่สำคัญระดับโลกเพื่อกำหนดอธิบายและวิเคราะห์ปริมาณการขายมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดแนวการแข่งขันทางการตลาดการวิเคราะห์ SWOT และแผนการพัฒนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เพื่อวิเคราะห์ Iaas Hosting Infrastructure Services เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของแต่ละบุคคลโอกาสในอนาคตและการมีส่วนร่วมในตลาดรวม

เพื่อแบ่งปันข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาด (ศักยภาพในการเติบโตโอกาสตัวขับเคลื่อนความท้าทายและความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรม)

เพื่อคาดการณ์ปริมาณการใช้งานของตลาดย่อย Iaas Hosting Infrastructure Services ตามภูมิภาคหลัก ๆ (พร้อมกับประเทศหลัก ๆ )

เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาในการแข่งขันเช่นการขยายข้อตกลงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการเข้าซื้อกิจการในตลาด

เพื่อกำหนดโครงสร้างผู้เล่นหลักอย่างมีกลยุทธ์และวิเคราะห์กลยุทธ์การเติบโตของพวกเขาอย่างครอบคลุม
ตลาดระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ปี 2020 ส่วนแบ่งของผู้เล่นหลักที่อยู่ในรายงาน – ABB LTD, DENSO CORPORATION, FANUC, KUKA AG, YASKAWA ELECTRIC CORPORATION, ACUTRONIC ROBOTICS, CLEARPATH ROBOTICS, INC, CYBERBOTICS LTDการคาดการณ์ตลาดระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ทั่วโลกปี 2563-2570

รายงานฉบับใหม่ Global “ Robot Operating System Market” ให้ภาพรวมของปัจจัยล่าสุดที่ทำให้อุตสาหกรรมระบบปฏิบัติการ Robot ทั่วโลกเติบโต จากรายงานระบุว่านวัตกรรมล่าสุดได้สร้างโอกาสในการเติบโตหลายอย่างสำหรับ บริษัท ที่เป็นที่รู้จักและผู้เข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ

ตลาดระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตจาก 517.24 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 เป็น 951.24 ล้านเหรียญสหรัฐภายในสิ้นปี 2570 ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 9.09%

รายงานการวิจัยตลาดระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ทั่วโลกให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดแนวการแข่งขันการวิเคราะห์ตลาดโครงสร้างต้นทุนความสามารถรายได้กำไรขั้นต้นการกระจายธุรกิจและการคาดการณ์ปี 2570

ผู้เล่นหลักที่กล่าวถึงในรายงานนี้ ได้แก่ ABB Ltd, DENSO Corporation, FANUC, KUKA AG, Yaskawa Electric Corporation, Acutronic Robotics, Clearpath Robotics, Inc, Cyberbotics Ltd. , Husarion Inc, iRobot Corporation, Microsoft Corporation, Omron Corporation, Rethink Robotics GmbH , Stanley Innovation และ Universal Robots

ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้รับการระบุผ่านการวิจัยทุติยภูมิและรายได้ทางการตลาดของพวกเขาที่กำหนดผ่านการวิจัยหลักและรอง การวิจัยขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ การวิจัยรายงานประจำปีและการเงินของผู้ผลิตชั้นนำ ในขณะที่การวิจัยขั้นต้นรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้นำทางความคิดที่สำคัญและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเช่นพนักงานที่มีประสบการณ์ผู้อำนวยการซีอีโอและผู้บริหารการตลาด การแบ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งการตลาด (%) s อัตราการเติบโตและรายละเอียดของตลาดผลิตภัณฑ์จะพิจารณาจากการใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิและตรวจสอบผ่านแหล่งที่มาหลักรายงานนี้มุ่งเน้นไปที่ปริมาณและมูลค่าของระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ในระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับ บริษัท จากมุมมองทั่วโลกรายงานนี้แสดงขนาดตลาดโดยรวมของ Robot Operating System โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและแนวโน้มในอนาคต รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคสำคัญหลายภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือยุโรปจีนและญี่ปุ่น

มีการหารือเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาตลอดจนวิเคราะห์กระบวนการผลิตและโครงสร้างต้นทุน รายงานนี้ยังระบุถึงการบริโภคนำเข้า / ส่งออกตัวเลขอุปสงค์และอุปทานต้นทุนราคารายได้และอัตรากำไรขั้นต้น
การวิจัยตลาดเป็นคำศัพท์ใหม่ในตลาดซึ่งช่วยในการทำความเข้าใจศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในตลาด สิ่งนี้ช่วยในการทำความเข้าใจผู้เล่นในตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ของ บริษัท นี่คือที่ที่ บริษัท วิจัยตลาดเข้ามาในภาพ รายงานและตลาดไม่ได้เป็นเพียง บริษัท อื่นในโดเมนนี้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทหารผ่านศึกที่เรียกว่า Algoro Research Consultants Pvt Ltd. นำเสนอการสำรวจเชิงสถิติแบบก้าวหน้ารายงานการวิจัยตลาดการวิเคราะห์และการคาดการณ์ข้อมูลสำหรับภาคส่วนต่างๆทั้งสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
ต่อมารายงาน Robot Operating System จะพิจารณาส่วนที่ชัดเจนของตลาดซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันประเภทของระบบปฏิบัติการของหุ่นยนต์ความก้าวหน้าไคลเอนต์ปลายทางและเขตต่างๆ มันชี้แจงความสำคัญและการดำเนินการของทุกส่วนของระบบปฏิบัติการ Robot ที่คิดเกี่ยวกับดอกเบี้ยส่วนแบ่งรายได้ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและปริมาณข้อตกลง ในทำนองเดียวกันการตรวจสอบช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างแม่นยำว่าขนาดโฆษณาของ Robot Operating System จะมุ่งเน้นไปที่และการประเมินตัวเลขจะจัดการพวกเขาในการเลือกชิ้นส่วนที่ทำกำไรได้ซึ่งจะขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ Robot Operating System ได้เร็วกว่าในภายหลัง

วัตถุประสงค์การศึกษาของรายงานนี้คือ:

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้งานระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ทั่วโลก (มูลค่าและปริมาณ) ตามภูมิภาค / ประเทศที่สำคัญประเภทผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันข้อมูลประวัติตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2018 และคาดการณ์ถึงปี 2027

เพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของตลาด Robot Operating System โดยระบุส่วนย่อยต่างๆ

มุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิต Robot Operating System รายสำคัญระดับโลกเพื่อกำหนดอธิบายและวิเคราะห์ปริมาณการขายมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดแนวการแข่งขันทางการตลาดการวิเคราะห์ SWOT และแผนการพัฒนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เพื่อวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของแต่ละบุคคลโอกาสในอนาคตและการมีส่วนร่วมในตลาดรวม

เพื่อแบ่งปันข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาด (ศักยภาพในการเติบโตโอกาสตัวขับเคลื่อนความท้าทายและความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรม)

เพื่อคาดการณ์ปริมาณการใช้ตลาดย่อยของ Robot Operating System ตามภูมิภาคที่สำคัญ (พร้อมกับประเทศหลัก ๆ )

เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาในการแข่งขันเช่นการขยายข้อตกลงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการเข้าซื้อกิจการในตลาด
การวิจัยตลาดเป็นคำศัพท์ใหม่ในตลาดซึ่งช่วยในการทำความเข้าใจศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในตลาด สิ่งนี้ช่วยในการทำความเข้าใจผู้เล่นในตลาดและการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ของ บริษัท นี่คือที่ที่ บริษัท วิจัยตลาดเข้ามาในภาพ รายงานและตลาดไม่ได้เป็นเพียง บริษัท อื่นในโดเมนนี้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทหารผ่านศึกที่เรียกว่า Algoro Research Consultants Pvt Ltd. นำเสนอการสำรวจเชิงสถิติแบบก้าวหน้ารายงานการวิจัยตลาดการวิเคราะห์และการคาดการณ์ข้อมูลสำหรับภาคส่วนต่างๆทั้งสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วโลก
เพื่อกำหนดโครงสร้างผู้เล่นหลักอย่างมีกลยุทธ์และวิเคราะห์กลยุทธ์การเติบโตของพวกเขาอย่างครอบคลุมการวิจัยตลาดเป็นคำศัพท์ใหม่ในตลาดซึ่งช่วยในการทำความเข้าใจศักยภาพทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในตลาด เกมส์ป๊อกเด้ง รายงานและตลาดไม่ได้เป็นเพียง บริษัท อื่นในโดเมนนี้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทหารผ่านศึกที่เรียกว่า Algoro Research Consultants Pvt Ltd. นำเสนอการสำรวจเชิงสถิติแบบก้าวหน้ารายงานการวิจัยตลาดการวิเคราะห์และการคาดการณ์ข้อมูลสำหรับภาคส่วนต่างๆทั้งสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

เว็บแทงบาคาร่า เว็บแทงไฮโล ตลาดแชมพู

เว็บแทงบาคาร่า ตลาดแชมพูล้างอัตโนมัติทั่วโลกปี 2020 – สถานะรายได้และรายงานการคาดการณ์ปี 2025: 3M, TURTLE WAX, SONAX และอื่น ๆAuto Wash Shampoo Market Insights 2020 เป็นการศึกษาเชิงลึกอย่างมืออาชีพและเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ’อุตสาหกรรมแชมพูสระผมอัตโนมัติ’โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดโลก รายงานการวิเคราะห์หลักที่ละเอียดและครอบคลุม เว็บแทงบาคาร่า เน้นแง่มุมต่างๆเช่นกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจปัจจัยการพัฒนาผลกำไรทางการเงินการเติบโตหรือการสูญเสียทางสถิติเพื่อช่วยให้ผู้อ่านและลูกค้าเข้าใจตลาดในระดับโลก

ผู้มีบทบาทสำคัญในตลาดแชมพูสระผมทั่วโลก: 3M, Turtle Wax, SONAX, Mother, Darent Wax, Micro Powders, Sasol Wax, Patentin, Meguiar’s, SOFT99, Reed-Union, Henkel, Malco, Rinrei, BMD, Zymol, Basta, Car Brite, EuroChem, Bullsone, Marflo, Botny, Biaobang, Sinopec, Utron, Chemical Guys

ตลาดมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้ ในรายงานตลาดมีการแบ่งส่วนสำหรับแนวการแข่งขันของผู้เล่นหลักที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมระดับโลก โดยรวมแล้วรายงานจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดแชมพูล้างอัตโนมัติทั่วโลกปี 2020-2025 ซึ่งครอบคลุมพารามิเตอร์ที่สำคัญทั้งหมดตลาดแชมพูออโต้วอช
รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาแบบมืออาชีพที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมแชมพูสระผมอัตโนมัติโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดโลก จากการวิเคราะห์ทางสถิติรายงานแสดงให้เห็นตลาดรวมทั่วโลกของอุตสาหกรรม Auto Wash Shampoo Element ซึ่งรวมถึงกำลังการผลิตมูลค่าการผลิตต้นทุน / กำไรอุปสงค์ / อุปทานและการนำเข้า / ส่งออกของจีน โดยทั่วไปการศึกษานำเสนอภาพรวมโดยละเอียดของตลาดทั่วโลกซึ่งครอบคลุมพารามิเตอร์หลักทั้งหมดการเป็นเจ้าของรายงานของเราจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่อไปนี้: –

1. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต?
การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของเราช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถคาดการณ์รายได้ที่จะเกิดขึ้นและพื้นที่การเติบโต สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถลงทุนหรือขายทรัพยากรได้
2. เข้าใจความรู้สึกของตลาด?
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างเป็นธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกของตลาดสำหรับกลยุทธ์ ข้อมูลเชิงลึกของเราช่วยให้คุณมีมุมมองตาเหยี่ยวเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด เราเก็บข้อสังเกตนี้ไว้โดยการมีส่วนร่วมกับผู้นำความคิดเห็นหลักของห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละอุตสาหกรรมที่เราติดตาม
3. ทำความเข้าใจกับศูนย์การลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุด?
การวิจัยของเราจัดอันดับศูนย์กลางการลงทุนของตลาดโดยพิจารณาจากผลตอบแทนความต้องการในอนาคตและอัตรากำไร ลูกค้าของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่ศูนย์การลงทุนที่โดดเด่นที่สุดโดยการจัดหาการวิจัยตลาดของเรา
4. การประเมินพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ?
การวิจัยและข้อมูลเชิงลึกของเราช่วยลูกค้าในการระบุพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้ากันได้

ตลาดแชมพูสระผมอัตโนมัติแบ่งตามภูมิภาค:
อเมริกาเหนือประเทศ (สหรัฐอเมริกาแคนาดา)
ประเทศในเอเชีย (จีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลี)
ประเทศในยุโรป (เยอรมนีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลี)
ประเทศอื่น ๆ (ตะวันออกกลางแอฟริกา GCC)

ประเด็นสำคัญที่อธิบายคุณสมบัติต่างๆของรายงาน: –

การวิเคราะห์การผลิต -ตลาดแชมพูล้างอัตโนมัติประกอบด้วยส่วนที่มีการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่ได้รับการอนุมัติโดยใช้ข้อมูลที่จำเป็นซึ่งรวบรวมผ่านผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและหน่วยงานหลักขององค์กรที่มีโปรไฟล์

การแข่งขันในตลาดแชมพูสระผมอัตโนมัติ -ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำได้รับการตรวจสอบโดยขึ้นอยู่กับข้อมูล บริษัท ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ความจุมูลค่าผลิตภัณฑ์ / บริการธุรกรรมและต้นทุน / รายได้
ขอสำเนารายงานแชมพูสระผมอัตโนมัติ
หากคุณต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายงานหรือต้องการปรับแต่งโปรดติดต่อเรา คุณสามารถดูรายละเอียดของการวิจัยทั้งหมดได้ที่นี่ หากคุณมีข้อกำหนดพิเศษใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะปรับแต่งรายงานตามที่คุณต้องการ

ในที่สุดรายงานตลาดแชมพูสระผมอัตโนมัติเป็นแหล่งข้อมูลที่แท้จริงสำหรับการได้รับการวิจัยตลาดซึ่งมีแนวโน้มที่จะเร่งธุรกิจของคุณอย่างทวีคูณ รายงานดังกล่าวให้หลักการของสถานที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมูลค่าสินค้าผลประโยชน์ขีด จำกัด การสร้างอุปทานคำขอและอัตราการพัฒนาตลาดและตัวเลขเป็นต้น รายงานแชมพูล้างอัตโนมัติยังนำเสนอการตรวจสอบ SWOT งานใหม่การตรวจสอบความสามารถในการคาดเดาและการตรวจสอบผลตอบแทนจากการลงทุน
Demand & Supply and Effectiveness -นอกจากนี้รายงาน Auto Wash Shampoo ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายการผลิตการบริโภคและ EXIM (การส่งออกและนำเข้า)
ข้อมูลเชิงลึกของตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารทั่วโลกปี 2020 – ภาพรวมอุตสาหกรรมผู้เล่นที่แข่งขันได้และการคาดการณ์ปี 2025รายงาน ‘ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสาร’แสดงบทคัดย่อที่ได้รับการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้เล่นหลักที่มีการถือหุ้นจำนวนมากในระดับโลกเกี่ยวกับความต้องการยอดขายและรายได้จากการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นนอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติหลังการขาย รายงานการวิจัยสรุปการคาดการณ์สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารทั่วโลกระหว่างปี 2020 ถึงปี 2025 ในแง่ของมูลค่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารคาดว่าจะลงทะเบียน CAGR ที่คงที่ในช่วงเวลาคาดการณ์
เว็บแทงไฮโล
ในการเริ่มต้นรายงานจะนำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะของผู้โดยสารเช่นการมีส่วนร่วมผู้เล่นที่กระตือรือร้น การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารทั่วโลกในภูมิภาคต่างๆ ฟังก์ชันนี้มีผลต่อลักษณะปัจจุบันและสถานะที่กำลังจะเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารในช่วงเวลาคาดการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสาร
รายงานการวิจัยนี้แสดงภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารทั่วโลกและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ผลักดันความนิยมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารและคุณสมบัติต่างๆ การศึกษาตลาดให้การประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารและความจำเป็นในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนหลักข้อ จำกัด โครงสร้างและแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารรายงานการวิจัยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารนำเสนอการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ:
1. อัตราการเติบโตที่ประเมินพร้อมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารและส่วนแบ่งในช่วงเวลาคาดการณ์ปี 2020-2025
2. ปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ในปี 2563-2568
3. ผู้ขายในตลาดชั้นนำและสิ่งที่ทำให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะของพวกเขาดำเนินกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ
4. แนวโน้มสำคัญที่ส่งเสริมความเป็นไปได้ในการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสาร

ตามภูมิภาคตลาดแบ่งออกเป็นอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาและละตินอเมริกา การศึกษานี้มีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มที่กล่าวถึงข้างต้นสำหรับทุกภูมิภาคและประเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการศึกษา

ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ประเทศ GCC และอียิปต์)
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา)
อเมริกาใต้ (บราซิลเป็นต้น)
ยุโรป (ตุรกีเยอรมนีรัสเซียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศส ฯลฯ )
เอเชียแปซิฟิก ( เวียดนามจีนมาเลเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีไทยอินเดียอินโดนีเซียและออสเตรเลีย)

จุดเด่นของรายงาน:
1. การวิเคราะห์ราคาโดยละเอียดบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันและกลุ่มภูมิภาค
2. การประเมินโดยละเอียดของภูมิทัศน์ของผู้จำหน่ายและ บริษัท ชั้นนำช่วยให้เข้าใจระดับการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารทั่วโลก
3. เชิงลึก ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและสถานการณ์การลงทุนของตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์โดยสารทั่วโลก
4. การวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบของตลาดและผลกระทบที่มีต่อการคาดการณ์และแนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะของผู้โดยสารทั่วโลก
4. แผนงานของโอกาสในการเติบโตที่มีอยู่ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วโลก ตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีการระบุปัจจัยสำคัญ
5. การวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนของตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถโดยสารทั่วโลกเพื่อช่วยระบุการขยายตัวของตลาดแม้ว่าแต่ละรายงานที่สร้างขึ้นในตอนแรกจะจัดทำขึ้นด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ของอุตสาหกรรม แต่รายงานนั้นสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หลังจากการตรวจสอบรายงานอย่างรอบคอบโดยนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของเรารายงานเกี่ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยานพาหนะสำหรับผู้โดยสารได้รับการเผยแพร่
ความคืบหน้าการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับตลาดเทคโนโลยียาอัจฉริยะ – การศึกษาที่ครอบคลุมโดยผู้เล่นหลัก: CAPSOVISION, ภาพที่กำหนด, MEDIMETRICS SA และอื่น ๆรายงานการตลาดของ Smart Pill Technologies 2020 | การอัปเดตของ Google
รายงานการวิจัย’Smart Pill Technologies Market’ทั่วโลกปี 2020 ถึงปี 2025 แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่นและรวบรวมคุณสมบัติที่สำคัญเช่นแนวโน้มล่าสุดสถิติของ Smart Pill Technologies และปัจจัยการเติบโตเพื่อช่วยผู้ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในการจัดตั้งธุรกิจ ด้วยผลตอบแทนจากตลาดมหาศาล

การศึกษายังรวบรวมบนพื้นฐานของนวัตกรรมโอกาสและแนวโน้มล่าสุดและที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วรายงานยังจัดทำเอกสารการวิเคราะห์ตลาดโดยละเอียดที่สรุปผู้เล่นหลักทุกคนในกระบวนการ จากการศึกษา Global Acquire Market Research ประเมินว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะมีการเติบโตของ CAGR อย่างสม่ำเสมอตลาด Smart Pill Technologies
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ Smart Pill Technologies และโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายได้กระตุ้นการเติบโตของตลาด Smart Pill Technologies ตามรายงานของ Smart Pill Technologies ทั่วโลกคาดว่าจะแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ รายงานดังกล่าวรวบรวมข้อเสนอที่เป็นไปได้หลายประการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียาอัจฉริยะเช่นการมีส่วนร่วมผู้เข้าร่วมงานใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ Smart Pill Technologies ข้อกำหนดและการจำแนกประเภท นอกจากนี้รายงานยังแสดงถึงอัตรากำไรจากการขายและแนวการแข่งขันของอุตสาหกรรมตามภูมิภาคตลาดแบ่งออกเป็นอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาและละตินอเมริกา การศึกษาคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มที่กล่าวถึงข้างต้นสำหรับทุกภูมิภาคและประเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการศึกษา

ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ประเทศ GCC และอียิปต์)
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา)
อเมริกาใต้ (บราซิลเป็นต้น)
ยุโรป (ตุรกีเยอรมนีรัสเซียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศส ฯลฯ )
เอเชียแปซิฟิก ( เวียดนามจีนมาเลเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีไทยอินเดียอินโดนีเซียและออสเตรเลีย)

คำแนะนำที่ครอบคลุมผ่านรายงานการวิจัยตลาดของ Global Smart Pill Technologies:
1] การวิเคราะห์ไดรเวอร์ข้อ จำกัด และโอกาส
2]การอภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการขาย
3] การจัดทำโปรไฟล์ผู้เล่นหลักชั้นนำทั่วโลก
4]การวิเคราะห์รายละเอียดของการเชื่อมโยงอุปสงค์ – อุปทาน
5 ]อธิบายเทคนิค SWOT และ Porter’s Five ได้ดี
6] การวิเคราะห์ภูมิภาคที่สำคัญ
7] รายละเอียดเกี่ยวกับแนวการแข่งขันระดับโลก

จากรายงานการวิจัยตลาดของ Smart Pill Technologies ประเด็นต่อไปนี้มีให้ศึกษาโดยละเอียดทุกประเด็น:

การวิเคราะห์การผลิต – การเริ่มต้นของเทคโนโลยียาอัจฉริยะนี้ได้รับการวิเคราะห์ตามประเทศประเภทและการใช้งานชั้นนำ รายงานดังกล่าวคาดว่าจะครอบคลุมการวิเคราะห์ราคาของผู้เล่นหลักในตลาด Smart Pill Technologies ที่หลากหลาย

การประเมินผลกำไรและการขาย -ทั้งรายได้และยอดขายได้รับการตรวจสอบสำหรับองค์ประกอบต่างๆของตลาด Smart Pill Technologies ระหว่างประเทศนี้ รายงานมุ่งเน้นไปที่ราคาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการขายในหลายภูมิภาค

กลุ่มและข้อดี -ในการใช้รายได้อย่างต่อเนื่องรายงานนี้ศึกษาการออกแบบและการนำเข้าของตลาด Smart Pill Technologies รายงานนี้ยังเน้นถึงความแตกต่างระหว่างข้อมูลการใช้งานและอุปทานการส่งออกและการนำเข้า

การแข่งขัน -ในส่วนนี้ผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรม Smart Pill Technologies ระดับโลกจำนวนมากได้รับการเกณฑ์โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ บริษัท กลุ่มผลิตภัณฑ์ความสามารถราคาต้นทุนและรายได้

การวิเคราะห์อื่น ๆ -นอกเหนือจากข้อมูลความต้องการและการตรวจสอบอุปทานที่กล่าวถึงข้างต้นสำหรับเศรษฐกิจของ Smart Pill Technologies แล้วข้อมูลการติดต่อจากผู้ผลิตชั้นนำซัพพลายเออร์และผู้บริโภครายใหญ่สามารถดูได้จากรายงานทำไมต้องซื้อรายงานนี้
รายงานการวิจัยให้การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของตลาด Smart Pill Technologies ทั่วโลกเพื่อช่วยให้ผู้เล่นสร้างกลยุทธ์การเติบโตที่มีประสิทธิภาพและรวมตำแหน่งของพวกเขาในอุตสาหกรรม รายงานนี้นำเสนอการทำแผนที่ที่สมบูรณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดและแนวการแข่งขัน ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สำคัญที่ บริษัท หลัก ๆ นำมาใช้พร้อมกับผลกระทบของการเติบโตของตลาดและการแข่งขันได้รับการจัดเตรียมไว้ในรายงานนี้ ผู้เล่นทุกคนสามารถใช้รายงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับความท้าทายในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นและแข่งขันในตลาดโลก
ตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์ – การประเมินที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพลวัตปัจจุบันและลู่ทางที่เกิดขึ้นใหม่รายงานตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์เป็นข้อมูลสรุปโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีที่คาดการณ์ไว้ ตลาดรถยนต์ Motor Oil ‘ได้รับการประเมินบนพื้นฐานของทั้งสองกลุ่มคือตามประเภทและโดยการประยุกต์ใช้ครอบคลุมสถิติที่สำคัญและรายละเอียดสำหรับวันปัจจุบันและสถานการณ์ของตลาดในอนาคต รายงานประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไดรเวอร์และข้อ จำกัด ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT และ STEEPLE

ผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานในตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์ระดับโลก: Shell, ExxonMobil, BP, TOTAL, Chevron, FUCHS, Idemitsu Kosan, JX Group, SK Lubricants, Hyundai Oilbank, Sinopec, CNPC, DongHao, LOPAL, Copton, LURODA, Jiangsu Gaoke

รายงานดังกล่าวมีข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเปิดตัวและแนวโน้มเพื่อช่วยผู้เล่นในตลาดผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ รายงานน้ำมันเครื่องรถยนต์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เล่นและแบรนด์ชั้นนำที่ขับเคลื่อนตลาด เป็นรายงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีรายละเอียดโดยเน้นตัวขับเคลื่อนหลักและรองส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มชั้นนำและการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้รายงานนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์
รายงานนำเสนอข้อมูลสรุปของปัจจัยสำคัญเช่นการจัดประเภทผลิตภัณฑ์คำอธิบายที่สำคัญและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้รายงานยังเน้นถึงภาพรวมตลาดล่าสุดและอนาคตที่อนุมานได้อย่างแม่นยำจากการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด การแบ่งส่วนตลาดตามประเภทการใช้งานและภูมิศาสตร์ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ผลิตที่กำลังมองหาภาพรวมของตลาดสำหรับกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในช่วงปี 2020-2025 ในการศึกษาวิจัยนี้ได้รวบรวมการวิเคราะห์โดยละเอียดของปัจจัยหลายอย่างพร้อมกับอุปสงค์ – อุปทาน พลวัตการวิเคราะห์ราคาการคิดต้นทุนรายได้อัตรากำไรขั้นต้นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเทคโนโลยีล่าสุดฐานผู้บริโภคและห่วงโซ่คุณค่าเหตุผลในการซื้อ Car Motor Oil Market Report: –
1. ช่วย บริษัท ต่างๆในการตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล
2. สนับสนุนองค์กรในการตัดสินใจขยายธุรกิจโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในประสิทธิภาพการขายและราคาของซัพพลายเออร์
3. ช่วยองค์กรไอทีในการอัปเดตตัวเองด้วยแนวโน้มตลาดล่าสุดและความเชื่อมั่นของน้ำมันเครื่องรถยนต์โดยแจ้งให้พวกเขาทราบถึงลำดับความสำคัญที่สำคัญและข้อกังวลที่สำคัญของอุตสาหกรรม
4. ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนการจัดสรรการลงทุนโดยสรุปประเด็นสำคัญที่เน้นโดยผู้ตอบแบบสำรวจในปี 2020

ในการศึกษาตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์ปีต่อ ๆ ไปถือเป็นการคาดการณ์รอยตลาด:
ปีประวัติศาสตร์: 2015 – 2020
ปีฐาน: 2015 ปี
โดยประมาณ: 2025 ปี
พยากรณ์: 2020 – 2025

จุดพินของตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์ทั่วโลก:
1. รายงานน้ำมันเครื่องรถยนต์บันทึกการเพิ่มขึ้นในอดีตของภูมิภาคที่โดดเด่นที่สุดที่แนะนำผู้อ่านน้ำมันเครื่องรถยนต์
2. รายงานน้ำมันเครื่องรถยนต์แนบข้อมูลการคาดการณ์สำหรับปี 2563-2568 ของส่วนตลาดและกลุ่มย่อยดังกล่าวข้างต้นซึ่งได้รับส่วนแบ่งที่สูงขึ้น
3. การศึกษาครอบคลุมก่อนหน้านี้ของกำนัลและขนาดที่ประมาณได้ของตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์โลกนี้สำหรับระดับและมูลค่า
4. การศึกษาให้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งของการค้าน้ำมันเครื่องรถยนต์ในโลกนี้ปริมาณตลาดและการคาดการณ์ตลาดในปี 2563-2568
5. แนวทางที่เข้มข้นในการขับเคลื่อนตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์ข้อ จำกัด โอกาสและแนวโน้มที่มีอยู่ในตลาดที่สามารถช่วยในการสร้างแผนธุรกิจในอนาคต
ขอสำเนารายงาน Car Motor Oil แบบกำหนดเอง
หากคุณต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายงานหรือต้องการปรับแต่งโปรดติดต่อเรา คุณสามารถดูรายละเอียดของการวิจัยทั้งหมดได้ที่นี่ หากคุณมีข้อกำหนดพิเศษใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะปรับแต่งรายงานตามที่คุณต้องการผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ที่อยู่ในรายงานนี้: CapsoVision, Given Imaging, Medimetrics SA, Olympus Corporation, Bio-Images Research Limited, IntroMedic Inc, Chongqing Jinshan Science & Technology Group Co. Ltd, Proteus Digital Health Inc, Novartis AG, Philips Healthcare

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของตลาด Smart Pill Technologies ได้แก่ :เลือดออกทางไสยศาสตร์, โรค Crohns, เนื้องอกในลำไส้เล็ก, โรคช่องท้อง, กลุ่มอาการของ Polyposis ที่สืบทอดมา

Smart Pill Technologies Market Outlook ตามแอปพลิเคชัน: การส่องกล้องแคปซูลการจัดส่งยาการตรวจสอบผู้ป่วยเกี่ยวกับมะเร็ง

สรุปรายงานตลาดน้ำมันเครื่องรถยนต์กล่าวถึงภูมิศาสตร์สำคัญภูมิทัศน์ของตลาดควบคู่ไปกับการวิเคราะห์การผลิตและการบริโภคการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานอัตราการเติบโตของตลาดพร้อมกับการคาดการณ์ในอนาคตเป็นต้นรายงานนี้ยังให้การวิเคราะห์ SWOT และ STEEPLEความเป็นไปได้ในการลงทุน และการวิเคราะห์ผลตอบแทนAcquire Market Research เป็น บริษัท ที่อิงกับการวิจัยตลาดที่เสริมศักยภาพให้กับ บริษัท ต่างๆด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เราจัดทำรายงานการวิจัยตลาดด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและรอบรู้แบบเรียลไทม์ด้วยแอปพลิเคชันจริง วิธีการวิจัยที่ดีพิสูจน์ได้ว่า เว็บแทงไฮโล เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายซึ่งนำไปใช้อย่างถูกต้องตั้งแต่ชีวิตประจำวันไปจนถึงการตัดสินใจที่ซับซ้อนช่วยให้เราดำเนินการได้ด้วยวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่มีอาวุธครบครัน ที่ Acquire Market Research เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเทคนิคและคุณภาพของการวิเคราะห์ที่อยู่ในรายงานของเรา

สมัครเกมส์คาสิโน เว็บเล่นสล็อต การเติบโต

สมัครเกมส์คาสิโน ตามการศึกษาใหม่เกี่ยวกับ AFTERMARKET FOR MOTORCYCLE FULL EXHAUST SYSTEMS MARKET 2020 การเติบโตของ CAGR โดยเน้นผู้เล่นหลักเช่น AKRAPOVIC, YOSHIMORA, VANES & HINES เป็นต้นรายงาน Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems ระบุถึงคุณสมบัติหลักที่แสดงถึงการเติบโตของตลาด
สมัครเกมส์คาสิโน “Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems”ทั่วโลก การศึกษาวิจัยนี้เป็นรายงานที่อุดมสมบูรณ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคที่ส่งเสริมการเติบโตของตลาด Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems นอกจากนี้ยังจัดแสดงการประเมินมูลค่าตลาดภายในช่วงเวลาที่คำนวณได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นในตลาดทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในแนวทางของพวกเขาในการบรรลุการเติบโตและรักษาตำแหน่งในอุตสาหกรรม

ผู้มีบทบาทสำคัญที่ดำเนินงานในตลาดหลังการขายทั่วโลกสำหรับตลาดท่อไอเสียเต็มรูปแบบของรถจักรยานยนต์: Akrapovic, Yoshimora, Vanes & Hines, FMF, Two Brothers Racing

รายงาน Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems ทั่วโลกสรุปแนวโน้มตลาดล่าสุดในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลาดหลังการขายทั่วโลกสำหรับระบบไอเสียรถจักรยานยนต์แบ่งกลุ่มตามผลิตภัณฑ์การใช้งานและภูมิศาสตร์ แต่ละส่วนได้รับการประเมินโดยละเอียดเพื่อให้ผู้เล่นสามารถมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การขับขี่ที่มีการเติบโตสูงของตลาด Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems ทั่วโลกและช่วยในการขยายการเติบโตของยอดขาย รายงานประกอบด้วยรายได้ทั่วโลก[ล้านเหรียญสหรัฐ] และขนาด [kMT]ของตลาด รายงานการวิจัยประเมินการพัฒนาตลาดโลกด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือที่เป็นระเบียบและวิเคราะห์ต่างๆหลังการขายสำหรับตลาดท่อไอเสียเต็มรูปแบบของรถจักรยานยนต์
นอกจากนี้ประเภทและกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ๆ หลังการขายสำหรับระบบไอเสียรถจักรยานยนต์เต็มรูปแบบพร้อมกับกลุ่มย่อยหรือการประยุกต์ใช้ในตลาดโลกก็อยู่ในขอบเขตของรายงาน การศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดของผู้เล่นในตลาดหลักกลยุทธ์และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ กองกำลังทั้งห้าของ Porter ได้รับการพิจารณาเพื่อทำความเข้าใจการเติบโตของตลาดโลก ตลาด Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems แบ่งตามการใช้งานประเภทผลิตภัณฑ์และตามภูมิภาค นอกจากนี้ยังเน้นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในกลุ่มแอปพลิเคชันของผู้บริโภคเหตุผลในการซื้อรายงานนี้
1. รายงานนี้ให้ข้อมูลการวิเคราะห์โดยละเอียดสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตของการแข่งขันและช่วยให้คุณก้าวทันคู่แข่งชั้นนำอื่น ๆ
2. ให้มุมมองแห่งอนาคตเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนหรือยับยั้งการเติบโตของตลาด
3. แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์หกปีที่ประเมินบนพื้นฐานของการคาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตอย่างไร
4. บทคัดย่อของรายงานช่วยในการทำความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและอนาคตของพวกเขา
5. การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ช่วยคุณในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและการวิเคราะห์เชิงลึกของกลุ่มตลาด

ตามภูมิภาคตลาดแบ่งออกเป็นอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาและละตินอเมริกา การศึกษาจะให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มที่กล่าวถึงข้างต้นสำหรับทุกภูมิภาคและประเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการศึกษา

ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ประเทศ GCC และอียิปต์)
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดา)
อเมริกาใต้ (บราซิลเป็นต้น)
ยุโรป (ตุรกีเยอรมนีรัสเซียสหราชอาณาจักรอิตาลีฝรั่งเศส ฯลฯ )
เอเชียแปซิฟิก ( เวียดนามจีนมาเลเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีไทยอินเดียอินโดนีเซียและออสเตรเลีย)

รายงานการวิจัยระบบไอเสียเต็มรูปแบบหลังการขายสำหรับรถจักรยานยนต์นำเสนอการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ:
1. อัตราการเติบโตที่ประเมินร่วมกับขนาดของระบบไอเสียเต็มระบบหลังการขายสำหรับรถจักรยานยนต์และส่วนแบ่งในช่วงเวลาคาดการณ์ปี 2020-2025
2. ปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะขับเคลื่อนตลาด Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems ในช่วงปี 2020-2025
3. ผู้จำหน่ายชั้นนำในตลาดและสิ่งที่เป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems ที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อความสำเร็จ
4. แนวโน้มสำคัญที่ผลักดันความเป็นไปได้ในการเติบโตของตลาด Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systemsทำไมต้องซื้อรายงานนี้

รายงานการวิจัยให้การวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ของตลาด Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสร้างกลยุทธ์การเติบโตที่มีประสิทธิภาพและรวมตำแหน่งของพวกเขาในอุตสาหกรรม รายงานนำเสนอการทำแผนที่ที่สมบูรณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดและแนวการแข่งขัน ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สำคัญซึ่งนำมาใช้โดย บริษัท หลัก ๆ พร้อมทั้งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดและการแข่งขันได้แสดงไว้ในรายงานนี้ ผู้เล่นทุกคนสามารถใช้รายงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาดในอนาคตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในตลาดโลก

สรุปได้ว่ารายงานตลาด Aftermarket for Motorcycle Full Exhaust Systems จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์สำคัญภูมิทัศน์ของตลาดควบคู่ไปกับการวิเคราะห์การผลิตและการบริโภคการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานอัตราการเติบโตของตลาดนอกเหนือจากการคาดการณ์ในอนาคตเป็นต้นรายงานนี้ยังให้SWOT และ การวิเคราะห์ Five Forces ของ Porterความเป็นไปได้ในการลงทุนและการวิเคราะห์ผลตอบแทนข่าวล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดของ PALLET JACK อยู่รอดในอุตสาหกรรมโลกถึงปี 2025 ได้อย่างไร?รายงานนี้แยก’ตลาด Pallet Jack’ตามผู้ขายรายสำคัญประเภทอุตสาหกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก อุตสาหกรรม Pallet Jack คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในระดับปานกลางในช่วงเวลาคาดการณ์ ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดหลักของ Pallet Jack ในแต่ละภูมิภาค โปรไฟล์โดยละเอียดของผู้ผลิตและผู้ให้บริการ Pallet Jack จะรวมอยู่ในขอบเขตของรายงานเพื่อประเมินกลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นข้อเสนอที่สำคัญและพัฒนาการล่าสุดในตลาด Pallet Jack

ผู้มีบทบาทสำคัญที่ดำเนินธุรกิจในตลาด Global Pallet Jack: Toyota Industries, Hyster Company, Jungheinrich, STILL, Crown, Noblelift, Ningbo Ruyi, NIULI MACHINER, PR Industrial, Uline, TVH Group, Godrej Material Handling, RICO Manufacturing, Noveltek

การศึกษานี้กล่าวถึงแนวโน้มสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาด Pallet Jack ตลอดจนวิเคราะห์ระดับที่ไดรเวอร์มีอิทธิพลต่อตลาดในแต่ละภูมิภาค รายงานอุตสาหกรรม Pallet Jack ทั่วโลกประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตของตลาด Pallet Jack ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ผู้ชมรายงานสามารถรับข้อมูลเชิงลึกของผู้ขายเฉพาะกลุ่มเพื่อระบุและประเมินคู่แข่งที่สำคัญโดยอาศัยการประเมินเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถและความสำเร็จของพวกเขาในตลาด Pallet Jack
ตลาดพาเลทแจ็ค
ในส่วนสุดท้ายของรายงานตลาด Pallet Jack เราได้รวมภาพรวมการแข่งขันเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นมุมมองแดชบอร์ดตามประเภทของผู้ให้บริการในห่วงโซ่คุณค่าการมีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pallet Jack และตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญในตลาด Pallet Jack ทั่วโลก . รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีวัตถุประสงค์และการประเมินเชิงเปรียบเทียบโดยละเอียดของผู้ให้บริการหลักที่เฉพาะเจาะจงสำหรับส่วนตลาดในห่วงโซ่อุปทานของ Pallet Jack และผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในตลาดผู้ชมเป้าหมายของรายงานฉบับนี้:
1. นักวิเคราะห์และนักวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์
2. ผู้ผลิตแจ็คผู้จัดหาและผู้จัดจำหน่าย
3. หน่วยงานกำกับดูแลและวิจัยของรัฐบาล
4. ผู้ร่วมทุนและ บริษัท หุ้นเอกชน
5. บริษัท / สมาคมวิจัยการลงทุน
6. การใช้ปลายทาง อุตสาหกรรม

ตลาดแท่นวางสินค้าแยกตามภูมิภาค:
อเมริกาเหนือประเทศ (สหรัฐอเมริกาแคนาดา)
ประเทศในเอเชีย (จีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลี)
ประเทศในยุโรป (เยอรมนีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลี)
ประเทศอื่น ๆ (ตะวันออกกลางแอฟริกา GCC)
เว็บเล่นสล็อต
เหตุผลในการซื้อรายงานนี้
1. รายงานนี้ให้การวิเคราะห์อย่างรวบรัดเกี่ยวกับพลวัตการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ให้มุมมองในอนาคตเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ขับเคลื่อนหรือยับยั้งการเติบโตของตลาด
3. ให้การคาดการณ์หกปีโดยประเมินจากพื้นฐานของการคาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตอย่างไร
4. ช่วยในการทำความเข้าใจกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักและอนาคตของพวกเขา
5. ให้การวิเคราะห์จุดพินของการเปลี่ยนแปลงพลวัตของการแข่งขันและช่วยให้คุณก้าวทันคู่แข่ง
6. ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ของตลาดและการวิเคราะห์เชิงลึกของกลุ่มตลาดขอสำเนารายงาน Pallet Jack ที่กำหนดเอง
หากคุณต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายงานหรือต้องการปรับแต่งโปรดติดต่อเรา คุณสามารถดูรายละเอียดของการวิจัยทั้งหมดได้ที่นี่ หากคุณมีข้อกำหนดพิเศษใด ๆ โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะปรับแต่งรายงานตามที่คุณต้องการ

ในที่สุดสถานะของตลาดในปัจจุบันและการวิเคราะห์ SWOT สำหรับแต่ละภูมิภาคจะได้รับการอธิบายอย่างละเอียดซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นในตลาดบรรลุความได้เปรียบในการแข่งขันโดยกำหนดกลุ่มที่โดดเด่น ผลการวิจัยตลาดและข้อสรุปและอื่น ๆ มีให้ในตอนท้ายของการศึกษาตลาดของ Pallet Jack ด้วยข้อมูลการตลาดที่นำเสนอ AMR นำเสนอการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะในตลาดท้องถิ่นภูมิภาคและตลาดโลก
ข้อมูลเชิงลึกของตลาดกล้องดิจิตอลเรตินัลระดับโลกปี 2020 – ภาพรวมอุตสาหกรรมผู้เล่นที่แข่งขันได้และการคาดการณ์ปี 2025รายงานการวิจัยประกอบด้วยขนาดของตลาดกล้องดิจิตอลเรตินัลทั่วโลกสำหรับปีฐาน 2020 และการคาดการณ์ระหว่างปี 2020 ถึงปี 2025 มูลค่าตลาดได้รับการประมาณโดยพิจารณาจากแอปพลิเคชันและกลุ่มภูมิภาคส่วนแบ่งการตลาดและขนาดในขณะที่การคาดการณ์สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท และกลุ่มแอปพลิเคชันได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับตลาดทั่วโลกและในท้องถิ่นและมีรายละเอียดอยู่ในบทคัดย่อของรายงาน

กล้องดิจิตอลจอประสาทตา enlists รายงานโพรไฟล์ของผู้เล่นคนสำคัญรายละเอียดที่จะช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจในแนวการแข่งขันของดิจิตอลกล้องม่านตาของ Outlook นอกจากนี้ยังรวบรวมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ภาพรวมทางการเงินกลยุทธ์และแนวโน้มทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่รายงานนี้นำเสนอมุมมองที่สมบูรณ์ของตลาดกล้องดิจิตอลเรตินัลของโลกโดยการกระจายความหลากหลายในแง่ของการใช้งานและภูมิภาค กลุ่มเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบในแง่ของแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต การแบ่งส่วนภูมิภาครวมถึงอุปสงค์ในอเมริกาเหนือเอเชียแปซิฟิกยุโรปและตะวันออกกลางในปัจจุบันและอนาคต รายงานโดยรวมครอบคลุมกลุ่มการใช้งานเฉพาะของตลาดในแต่ละภูมิภาคการวิเคราะห์ระดับภูมิภาคสำหรับตลาดกล้องดิจิตอลเรตินัล

อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก)
ยุโรป (เยอรมนีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรรัสเซียและอิตาลี)
เอเชียแปซิฟิก (จีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
อเมริกาใต้ (บราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบีย ฯลฯ )
ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ซาอุดีอาระเบียยูเออีอียิปต์ไนจีเรียและแอฟริกาใต้)

สารบัญ:

ความครอบคลุมการศึกษา:ประกอบด้วยผู้ผลิตรายสำคัญกลุ่มตลาดสำคัญขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในตลาดกล้องดิจิตอลเรตินัลทั่วโลกปีที่พิจารณาและวัตถุประสงค์ในการศึกษา นอกจากนี้ยังสรุปการศึกษาการแบ่งกลุ่มที่ให้ไว้ในรายงานเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร:สรุปการศึกษาที่สำคัญอัตราการเติบโตของตลาดแนวการแข่งขันตัวขับเคลื่อนตลาดแนวโน้มและประเด็นและตัวชี้วัดขนาดมหภาค
การผลิตตามภูมิภาค:รายงานรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกการผลิตรายได้และผู้เล่นหลักของตลาดในภูมิภาคทั้งหมดที่ศึกษาและตรวจสอบที่นี่
รายละเอียดของผู้ผลิต: ผู้เล่นแต่ละคนที่มีรายละเอียดในส่วนนี้จะได้รับการศึกษาบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์การผลิตมูลค่าความสามารถและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ

เหตุผลในการซื้อ:

•การวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดในระดับโลกและระดับภูมิภาค
•การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของตลาดและแนวการแข่งขัน
•การแบ่งกลุ่มตามประเภทการใช้งานภูมิศาสตร์และอื่น ๆ
•การวิจัยตลาดในอดีตและอนาคตในแง่ของขนาดส่วนแบ่งการเติบโตปริมาณและยอดขาย
•การเปลี่ยนแปลงและการประเมินที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของตลาด
•ขนาดอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์แบ่งปันกับการเติบโตและแนวโน้มของอุตสาหกรรม
•กลุ่มและภูมิภาคสำคัญที่เกิดขึ้นใหม่
•กลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญโดยผู้เล่นในตลาดรายใหญ่และวิธีการหลักของพวกเขา
•รายงานการวิจัยขนาดโปรไฟล์ส่วนแบ่งแนวโน้มและการวิเคราะห์การเติบโตของตลาดกล้องเรตินัลดิจิทัลในระดับโลกและระดับภูมิภาคสรุปได้ว่ารายงานตลาดกล้องเรตินัลดิจิทัลเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลตลาดซึ่งจะช่วยเร่งธุรกิจของคุณอย่างทวีคูณ รายงานระบุตำแหน่งที่ตั้งหลักสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสินค้าผลประโยชน์อุปทานขีด จำกัด การสร้างคำขออัตราการพัฒนาตลาดและตัวเลขและอื่น ๆ นอกจากนี้รายงานยังนำเสนอภารกิจใหม่การวิเคราะห์ SWOT การตรวจสอบความสำเร็จของการเก็งกำไรและการตรวจสอบผลตอบแทนจากกิจการ
เครื่องตรวจจับที่ใช้ CZT แบบดิจิตอลระดับโลกการผลิตการขายและสถานะการบริโภคของตลาดและรายงานการวิจัยอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพในอนาคต 2020-2025ข้อมูลตลาดเครื่องตรวจจับที่ใช้ CZT แบบดิจิทัล:

ตลาดเครื่องตรวจจับที่ใช้ CZT ดิจิทัลทั่วโลกมีการศึกษาที่เป็นมาตรฐานและสมบูรณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่เติบโตของตลาดโดยให้ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานของอุตสาหกรรมเช่นคำจำกัดความการจำแนกประเภทห่วงโซ่อุปทานการใช้งานประเภทและโครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม รายงานตลาดเครื่องตรวจจับที่ใช้ CZT ดิจิทัลให้ข้อมูลที่มีประสิทธิผลโดยตรงเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตลอดจนกระบวนการและเทคนิคการผลิต

รายงานนำเสนอความครอบคลุมโดยละเอียดของอุตสาหกรรมเครื่องตรวจจับดิจิตอล CZT และแนวโน้มของตลาดหลัก การวิจัยตลาดให้การคาดการณ์และข้อมูลการตลาดในอดีตรายละเอียดการใช้งานความต้องการแนวโน้มราคาและหุ้นของ บริษัท ของเครื่องตรวจจับดิจิตอล CZT ชั้นนำตามภูมิภาค รายงานจะแบ่งขนาดของตลาดตามมูลค่าและปริมาณตามภูมิศาสตร์และประเภทการใช้งาน
รายงานนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตชั้นนำในตลาด Digital CZT-Based Detectors ทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินยอดขายราคารายได้และส่วนแบ่งการตลาดสำหรับผู้ผลิตแต่ละรายSiemens Healthcare, GE Healthcare, Spectrum Dynamics

การวิเคราะห์ภูมิภาคครอบคลุม:
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก)
ยุโรป (รัสเซียฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรและอิตาลี)
เอเชียแปซิฟิก (จีนเกาหลีอินเดียญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
อเมริกาใต้ (บราซิลโคลัมเบียอาร์เจนตินา ฯลฯ )
ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ไนจีเรียยูเออีซาอุดีอาระเบียอียิปต์และแอฟริกาใต้)

กลุ่มตลาดตามประเภทครอบคลุม:
ประเภทการแปลงโดยตรง, ประเภทโฟโตคอนดักเตอร์

กลุ่มตลาดตามการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็น:
บ้านพักรับรองคลินิก
จุดเด่นที่สำคัญของสารบัญ:

1. ความครอบคลุมการศึกษาตลาดเครื่องตรวจจับที่ใช้ CZT แบบดิจิทัล:ประกอบด้วยกลุ่มตลาดที่สำคัญครอบคลุมผู้ผลิตรายสำคัญขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในปีที่พิจารณาตลาด Colposcopy ทั่วโลกและวัตถุประสงค์ในการศึกษา นอกจากนี้ยังสัมผัสกับการศึกษาการแบ่งส่วนที่ให้ไว้ในรายงานโดยพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

2. บทสรุปผู้บริหารตลาดเครื่องตรวจจับ CZT แบบดิจิทัล:ส่วนนี้เน้นการศึกษาที่สำคัญอัตราการเติบโตของตลาดแนวการแข่งขันตัวขับเคลื่อนตลาดแนวโน้มและประเด็นต่างๆนอกเหนือจากตัวบ่งชี้ระดับมหภาค

3. การผลิตในตลาดเครื่องตรวจจับ CZT แบบดิจิทัลตามภูมิภาค:รายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกรายได้การผลิตและผู้เล่นหลักของตลาดในภูมิภาคทั้งหมดที่ศึกษาอยู่ในส่วนนี้

4. รายละเอียดการตลาดของผู้ผลิตเครื่องตรวจจับแบบดิจิทัลที่ใช้ CZT: การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นในตลาดแต่ละรายมีรายละเอียดอยู่ในส่วนนี้ ส่วนนี้ยังมีการวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์การผลิตมูลค่าความสามารถและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ของผู้เล่นแต่ละรายเหตุผลสำคัญในการซื้อ:

1. เพื่อให้ได้รับการวิเคราะห์เชิงลึกของตลาดและมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตลาดโลกและภูมิทัศน์ทางการค้า
2. ประเมินกระบวนการผลิตประเด็นสำคัญและแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงในการพัฒนา
3. เพื่อให้เข้าใจถึงแรงผลักดันและการควบคุมที่มีผลกระทบมากที่สุดในตลาดและผลกระทบต่อตลาดโลก
4. เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่องค์กรชั้นนำต่างๆนำมาใช้
5. เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มในอนาคตและแนวโน้มของตลาด
6. นอกจากรายงานโครงสร้างมาตรฐานแล้วเรายังมีการวิจัยที่กำหนดเองตามข้อกำหนดเฉพาะ
ตลาด DIALYZERS ส่งเสริมการเติบโต | การพยากรณ์ผู้เล่นหลักชั้นนำในปี 2020-2025ข้อมูลตลาดของ Dialyzers:

Global Dialyzers Marketทำการศึกษาที่เป็นมาตรฐานและสมบูรณ์เกี่ยวกับตำแหน่งที่เติบโตของตลาดโดยให้ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานของอุตสาหกรรมเช่นคำจำกัดความการจำแนกประเภทห่วงโซ่อุปทานการใช้งานประเภทและโครงสร้างต้นทุนอุตสาหกรรม รายงาน Dialyzers Market ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาที่แข็งแกร่งตลอดจนกระบวนการและเทคนิคการผลิต

รายงานนำเสนอความครอบคลุมโดยละเอียดของอุตสาหกรรม Dialyzers และแนวโน้มของตลาดหลัก การวิจัยตลาดให้การคาดการณ์และข้อมูลตลาดในอดีตรายละเอียดการใช้งานความต้องการแนวโน้มราคาและหุ้นของ บริษัท Dialyzers ชั้นนำตามภูมิภาค รายงานจะแบ่งขนาดของตลาดตามมูลค่าและปริมาณตามภูมิศาสตร์และประเภทการใช้งานรายงานนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตชั้นนำในตลาด Dialyzers ทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินยอดขายราคารายได้และส่วนแบ่งการตลาดสำหรับผู้ผลิตแต่ละรายFresenius Medical Care, NIPRO Medical, Baxter, Asahi Kasei, NIKKISO

การวิเคราะห์ภูมิภาคครอบคลุม:
อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก)
ยุโรป (รัสเซียฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรและอิตาลี)
เอเชียแปซิฟิก (จีนเกาหลีอินเดียญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
อเมริกาใต้ (บราซิลโคลัมเบียอาร์เจนตินา ฯลฯ )
ตะวันออกกลางและแอฟริกา (ไนจีเรียยูเออีซาอุดีอาระเบียอียิปต์และแอฟริกาใต้)

กลุ่มตลาดตามประเภทครอบคลุม:
High-flux Dialyzers, Low-flux Dialyzers
เว็บเล่นสล็อต
กลุ่มตลาดตามการใช้งานแบ่งออกเป็น:
การล้างไตในศูนย์, การล้างไตที่บ้าน

สโบเบ็ตสล็อต สมัคร GClub คาสิโนในซานดิเอโกของอินเดีย

สโบเบ็ตสล็อต “ผู้นำเผ่า Pechanga ได้กำหนดกรอบเวลาเปิดใหม่ของ Pechanga Resort Casino วันที่ 1 มิถุนายนวันที่จริงจะได้รับการยืนยันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราคาดว่าจะอนุญาตให้มีการเล่นเกมร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่าง จำกัด เมื่อเปิดใหม่ครั้งแรกโปรดคลิกด้านล่างเพื่อ ข้อมูลมากกว่านี้.
ขอบคุณและเราหวังว่าจะได้พบคุณในอนาคต ” Sycuan Casino Resort จะเปิดอีกครั้งในตอนเที่ยงวันพุธที่ 20 พฤษภาคม Jamul Casino จะเปิดอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม Valley View Casino & Hotel จะเปิดอีกครั้งเวลา 08.00 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคมคาดว่าจะมีการประกาศอื่น ๆ

สโบเบ็ตสล็อต รายงานเมื่อวานนี้ว่าชนเผ่าใน San Diego County 8 เผ่าวางแผนที่จะเปิดคาสิโนอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม

ประธานของชนเผ่าทั้งแปดได้ประกาศแผนการของพวกเขาเมื่อวันศุกร์ในจดหมายถึง Gov. Newsom และ Greg Cox ประธานคณะผู้บังคับบัญชาของ San Diego County จดหมายดังกล่าวระบุถึงแผนการที่จะเปิดอีกครั้ง “ด้วยความรู้ที่ว่าเราสามารถรักษาและปกป้องสุขภาพและสวัสดิการของประชาชนและหากจำเป็นให้ปรับขนาดกลับไปหากสภาพท้องถิ่นพัฒนาขึ้นหรือได้รับการรับรอง”

Win-River Casino จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม ในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Redding Rancheria ได้อนุญาตให้ Win-River Resort & Casino เปิดการเล่นเกมอีกครั้งในพื้นที่ จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม

ประกาศดังกล่าวเผยแพร่บนหน้า Facebook ของ Win-River Casino
สำหรับการเปิดตัวทันที – 8 พฤษภาคม 2020

ในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เราได้ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพในพื้นที่ปรึกษากับผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของเราและในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติแผนการเปิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีรายละเอียด แผนการเปิดใหม่จะจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและแขกของเราและเป็นไปตามหรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ของรัฐบาลกลางรัฐและเทศมณฑลสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ในแผนการเปิดอีกครั้งเราจะต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิของพนักงานและแขกของเราก่อนที่พวกเขาจะเข้าคาสิโน พนักงานและแขกจะต้องสวมหน้ากากที่เหมาะสมภายในคาสิโน วินริเวอร์รีสอร์ทแอนด์คาสิโนจะจัดหามาสก์หน้าตามความจำเป็น

นอกจากนี้แขกยังจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในคาสิโนรวมถึงสถานีฆ่าเชื้อด้วยมือจำนวนมากมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคมและดูแลให้มีระยะห่างที่เพียงพอบริการอาหารที่ จำกัด ไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งกีดขวางลูกแก้วตามความเหมาะสม เราจะติดตามสถานการณ์อย่างแข็งขันโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ในขณะที่เราทุกคนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่โปรดทราบว่า Redding Rancheria พร้อมให้การสนับสนุนทั้งชุมชนไม่ใช่เฉพาะสมาชิกพนักงานผู้ป่วยและแขกของเรา

Fort McDowell Casino เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม

Fort McDowell Casino จะเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมโดยมีโปรแกรมแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่น สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างจะไม่เปิดให้บริการในตอนแรกและมีจำนวน จำกัด

แขกและพนักงานทุกคนจะถูกตรวจสอบอุณหภูมิที่ทางเข้าสำหรับอุณหภูมิ 100F และต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีการ จำกัด จำนวนผู้เข้าพักสถานีเจลทำความสะอาดมือและมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ COVID-19 ที่เข้มงวดตลอดพื้นที่

สล็อตแมชชีนจะทำงานโดยเว้นระยะห่างเพิ่มเติมสำหรับการห่างเหินทางสังคม โต๊ะแบล็คแจ็คจะเปิด Bingo จะเริ่มในวันที่ 22 พฤษภาคมอย่างไรก็ตาม Bingo Buses ถูกระงับ โป๊กเกอร์ล่าช้าอยู่ระหว่างรอคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาล

โรงแรมยังเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคมการจองห้องพักจะกลับมามีการจองใหม่ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม

Ak-Chin แห่ง Harrah เปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้ 15 พฤษภาคม
15 พฤษภาคม 2020 กำลังกลับมาเปิดให้บริการอย่าง จำกัด ในวันนี้นับตั้งแต่ปิดให้บริการ COVID-19 ในวันที่ 17 มีนาคมคาสิโนเปิดเวลา 9.00 น. และโรงแรมจะเปิดให้แขกเข้าพักในคืนนี้

แถลงการณ์ที่เผยแพร่โดย Robert Livingston ผู้จัดการทั่วไปของ Ak-Chin Casino ของ Harrah อ่านว่า:

“ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาเผ่าพร้อมด้วยผู้บริหารของซีซาร์ได้ติดตามสถานการณ์ที่นี่ในแอริโซนาและทั่วประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลที่ดีที่สุดและแม่นยำที่สุดที่จำเป็นในการเปิดคาสิโนอีกครั้ง”

“เราหวังว่าจะได้ต้อนรับแขกของคาสิโนของเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้า”
เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสล็อตทุกเครื่องมีระยะห่างกันอย่างเพียงพอและโต๊ะแบล็คแจ็คจะมีที่นั่ง จำกัด ห้องโป๊กเกอร์คีโนและบิงโกยังคงปิดให้บริการในเวลานี้

ร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบเปิด ได้แก่ Dunkin Donuts, Copper Cactus, Chop Block & Brew และ Agaves คนอื่น ๆ ปิดหมด
ศูนย์จัดงานและการประชุมสปาและศูนย์ออกกำลังกายจะยังคงปิดให้บริการจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

Gila River คาสิโนเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้ 15 พฤษภาคม
15 พฤษภาคม 2020

โรงแรมและคาสิโน Gila River เปิดให้บริการคาสิโนสามแห่งในวันนี้ – Wild Horse Pass ในแชนด์เลอร์คาสิโน Lone Butte ในแชนด์เลอร์และ Vee Quiva ใน Laveen รัฐแอริโซนา

มีการเปลี่ยนแปลงและข้อ จำกัด มากมายในการเล่นเกมและสถานที่รับประทานอาหารในแต่ละสถานที่เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพจากการแพร่ระบาดของโควิด -19

WILD HORSE PASS คาสิโน
Gila River Wild Horse Pass Casino

เครื่องสล็อต – สล็อตถูกย้ายไปทั่วคาสิโนเพื่อความห่างเหินทางกายภาพ

เกมบนโต๊ะ – โต๊ะอื่น ๆ ทุกโต๊ะจะเปิดพร้อมเก้าอี้สามตัวต่อโต๊ะพาร์ติชันลูกแก้วระหว่างแขกและตัวแทนจำหน่ายและเครื่องทำความสะอาดชิปที่โต๊ะ

โป๊กเกอร์ปิดจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานที่รับประทานอาหาร – Fullhouse Cafe (เปิด 24 ชั่วโมง), Rizzo’s Pizza (เปิด 11.00-12.00 น. ทุกวัน), Shutters Bar (เปิด 12.00-2.00 น. ทุกวัน), ริเวอร์บาร์ (เปิดทุกวันเวลา 6.00 น. – 02.00 น.)

All Entertainment เลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2020

โรงแรมจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน 2020

LONE BUTTE CASINO
Gila River Lone Butte คาสิโน

เครื่องสล็อต – สล็อตถูกย้ายไปอยู่ในห้องบิงโกและทั่วทั้งคาสิโนเพื่อความห่างเหินทางกายภาพ

เกมบนโต๊ะ – โต๊ะอื่น ๆ ทุกโต๊ะจะเปิดพร้อมเก้าอี้สามตัวต่อโต๊ะพาร์ติชันลูกแก้วระหว่างแขกและตัวแทนจำหน่ายและเครื่องทำความสะอาดชิปที่โต๊ะ

บิงโกปิดให้บริการชั่วคราวที่ Lone Butte

สถานที่รับประทานอาหาร – Coverall Deli (เปิด 24 ชั่วโมง), Fullhouse Cafe (เปิด 12.00-20.00 น. ทุกวัน), ร้าน Kickers (เปิด 12.00-2.00 น. ทุกวันและริเวอร์บาร์ (เปิด 6.00-2.00 น. ทุกวัน)

All Entertainment เลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2020

VEE QUIVA CASINO Gila River วีควิวาคา
สิโน

เครื่องสล็อต – สล็อตถูกย้ายไปที่ห้องโป๊กเกอร์และทั่วทั้งคาสิโนเพื่อความห่างเหินทางกายภาพ

เกมบนโต๊ะ – โต๊ะอื่น ๆ ทุกโต๊ะจะเปิดพร้อมเก้าอี้สามตัวต่อโต๊ะพาร์ติชันลูกแก้วระหว่างแขกและตัวแทนจำหน่ายและเครื่องทำความสะอาดชิปที่โต๊ะ

โป๊กเกอร์ปิดจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

บิงโกเปิดให้บริการที่ Vee Quiva พร้อมเก้าอี้ 3 ตัวต่อโต๊ะ 5 เซสชันทุกวันและผู้เล่นสูงสุด 210 คนต่อเซสชัน

สถานที่รับประทานอาหาร – Coverall Deli (เปิด 24 ชั่วโมง), Fullhouse Cafe (เปิด 12.00-20.00 น. ทุกวัน), Center Bar (เปิด 6.00-2.00 น. ทุกวัน) และริเวอร์บาร์ (เปิด 12.00-2.00 น. ทุกวัน)

สถานที่เล่นเกมในโอคลาโฮมาอินเดียอื่น ๆ เกือบ 120 แห่งยังไม่เปิดอีกครั้ง ณ วันที่นี้

คาดว่าจะมีการเปิดอีกครั้งในเดือนนี้อย่างไรก็ตามชนเผ่าหลักสามเผ่า ได้แก่ Chickasaw Nation, Muscogee (Creek) Nation และ Cherokee Nation ไม่ได้วางแผนที่จะเปิดก่อนวันที่ 1 มิถุนายน Choctaw Nation ได้ประกาศว่า Choctaw Casino and Resorts ทั้งหมดควรเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020

ชนเผ่าเผชิญกับวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเนื่องจากโคโรนาไวรัสปิดตัวคาสิโน
คาสิโนของชนเผ่าเกือบ 500 แห่งยังคงปิดให้บริการในช่วงที่เกิดโรคระบาดทำให้การสูญเสียงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเสียหายทางเศรษฐกิจกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสร้างความหายนะให้กับการเงินของชนเผ่าที่เปราะบาง

Emerald Queen Casino & Hotel ใน Tacoma, Wash การปิดคาสิโนของชนเผ่าหลายร้อยแห่งเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนากำลังทำให้รายได้ที่หลายชาติในอเมริกาใช้ในการให้บริการขั้นพื้นฐาน
การปิดคาสิโนของชนเผ่าหลายร้อยแห่งเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนากำลังทำให้รายได้ที่หลายชาติในอเมริกาใช้ในการให้บริการขั้นพื้นฐาน

ประเทศชนเผ่าทั่วสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากพวกเขาต่อสู้ไปพร้อม ๆ กันกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่อันตรายที่สุดในชนบทของอเมริกาและความหายนะทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดตัวที่ยืดเยื้อของคาสิโนเกือบ 500 แห่ง

Navajo Nation ซึ่งเป็นประเทศที่จองห้องพักของอินเดียที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่ารัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกายกเว้นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์

แรงงานต่างด้าวตกอยู่ในอันตรายฝ่ายบริหารของทรัมป์ไม่น่าจะอนุญาตให้ผู้ที่ถูกปลดออกจากงาน H-1B และวีซ่าทำงานอื่น ๆ สามารถขยายเวลาการพำนักในประเทศได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
ทั่วประเทศอินเดียมีผู้ป่วยมากกว่า 5,200 รายได้รับการยืนยันในชุมชนตั้งแต่รัฐแอริโซนาถึงมินนิโซตาซึ่งเป็นจำนวนที่อาจดูน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ในนิวยอร์กและลอสแองเจลิส แต่ในหลายกรณีแสดงถึงกลุ่มท้องถิ่นที่สำคัญ ทรัพยากรที่ จำกัด ของคลินิกชนเผ่าและโรงพยาบาลในชนบท

ในการจองห้องพักในดาโกตัสและมอนทาน่าซึ่งมีที่อยู่อาศัยที่ดีหายากครอบครัวขยายถูกบังคับให้พักอาศัยร่วมกันในบ้านเล็ก ๆ ที่ไม่มีน้ำสะอาดและไม่มีอินเทอร์เน็ต ในการจอง Wind River ในไวโอมิงชนเผ่า ได้เปิดคาสิโนเป็นสถานที่กักกัน

งานเทศมณฑลใหม่?โคโรนาไวรัสได้ขัดขวางงานแสดงสินค้าในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นประเพณีสำหรับเยาวชนที่ทำงานในฟาร์มตลอดทั้งปีในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่บนสังเวียน
ภัยพิบัติโดยรวม สมัคร GClub ระบบการดูแลสุขภาพที่เปราะบางผู้คนจำนวนมากที่มีสภาพที่เป็นอยู่ก่อนและการล่มสลายของเศรษฐกิจของชนเผ่าได้กระตุ้นให้ผู้นำชาวอเมริกันพื้นเมืองเตือนว่าความหายนะที่ร้ายแรงอาจเกิดขึ้นข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคาสิโนปิดทำให้ชนเผ่าไม่สามารถต่อสู้เพื่อฟื้นฟู ด้วยตัวของพวกเขาเอง.

“ ชีวิตและความตาย” ไบรอันนิวแลนด์ประธานชนเผ่าของชุมชนชาวอินเดียเบย์มิลส์ในคาบสมุทรตอนบนของมิชิแกนกล่าวซึ่งประเมินว่าประมาณสองในสามของพนักงานชนเผ่าต้องออกจากงาน “ เรากำลังจะตัดออกในปี 2020 ไม่มีเหตุผลใดที่จะพยายามทำงานภายใต้ความเข้าใจผิดว่าเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในปีนี้”

บอดี้การ์ดติดอาวุธผู้ประท้วงสไตล์ทหารช่วยให้ธุรกิจทั่วเท็กซัสต่อต้านการปิดกั้นโคโรนาไวรัสและเปิดอีกครั้ง
การปิดคาสิโนของชนเผ่าซึ่งกลายเป็นแหล่งการจ้างงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเศรษฐกิจใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการลดรายได้ที่ประเทศชนเผ่าจำนวนมากใช้ในการให้บริการขั้นพื้นฐาน ในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในการเพิ่มการตัดสินใจด้วยตนเองนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ผ่านมามากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลาง 574 ชนเผ่าในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ดำเนินการคาสิโน

ตอนนี้การดำเนินการเหล่านี้เป็นงานที่ตกเลือด หลังจากที่อุตสาหกรรมทั้งหมดปิดตัวลงในช่วงแรกของมาตรการกีดกันทางสังคมผู้คนมากกว่า 700,000 คนถูกละทิ้งจากงานตามที่ Meister Economic Consulting ซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมของชนเผ่า

ในมิชิแกนและอินเดียนาคนงานเกือบ 1,500 คนถูกปลดออกจากงานที่คาสิโนซึ่งเป็นของกลุ่มโพกอนของชาวอินเดียโพทาวาโตมิ ในแคลิฟอร์เนียขึ้นและลงชนเผ่าต่างๆได้เลิกจ้างคนงานคาสิโนหรือเลิกจ้าง ในคอนเนตทิคัต Mashantucket Pequot Nation ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้เลิกจ้างคนงานส่วนใหญ่เกือบ 5,000 คนในขณะที่ชนเผ่า Mohegan ได้ปลดพนักงานคาสิโนหลายพันคน

ชาวอเมริกันที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองคิดเป็นประมาณ สมัคร GClub เปอร์เซ็นต์ของคนงานในคาสิโนที่เป็นของชาวส่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของการดำเนินงานดังกล่าวในพื้นที่ชนบทหลายแห่งของประเทศ องค์กรเกมชนเผ่าสร้างรายได้จากภาษีท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางได้ 17,700 ล้านดอลลาร์ในปี 2562 ตามจดหมายที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Steven Mnuchin ในเดือนเมษายนโดยสมาชิกของโครงการ Harvard เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอเมริกันอินเดียน

ภาพเครื่องสล็อตที่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คาสิโนของชนเผ่าฟลอริดาเปิดให้บริการ
เครื่องสล็อตที่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คาสิโนของชนเผ่าฟลอริดาเปิดให้บริการเครดิต ในการให้สัมภาษณ์โจเซฟคาลต์นักวิชาการจากฮาร์วาร์ดเปรียบเปรยถึงความหายนะที่เกิดขึ้นจากการปิดกิจการของชนเผ่าทั่วประเทศในปีนี้ไปจนถึงการตายของฝูงวัวกระทิงในศตวรรษที่ 19 และความพยายามในการโต้เถียงในปี 1950 เพื่อยุบชนเผ่าและย้ายถิ่นที่อยู่ ชาวอเมริกันไปยังเมืองต่างๆ

“ คุณต้องย้อนกลับไปในยุค 50 เพื่ออะไรบางอย่างในระดับนี้” นายคาลต์ผู้อำนวยการร่วมของโครงการฮาร์วาร์ดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอเมริกันอินเดียนกล่าว

แอพบาคาร่า Star Vegas เปิดให้บริการอีกครั้ง

แอพบาคาร่า เริ่มมีการเปิดอีกครั้งในวันที่ 27 เมษายนเพื่อเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปกลับมาในวันที่ 1 พฤษภาคมคาสิโนปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม

พนักงานและแขกจะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการปกปิดใบหน้าและการห่างเหินทางสังคมและพนักงานจะปฏิบัติตามมาตรฐานการทำความสะอาดที่ปรับปรุงแล้วทั่วทั้งสถานที่ ที่พักจะปิดตั้งแต่ 03.00 น. – 7.00 น. ทุกวันเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกและทั่วถึง

ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง ได้แก่ Wolf Den Bar บุฟเฟ่ต์จะยังคงปิดให้บริการในเวลานี้

ความบันเทิงถูกยกเลิกจนถึงเดือนกรกฎาคม สามารถขอคืนเงินได้สำหรับการแสดงที่เลื่อนหรือยกเลิกทั้งหมด

โรงแรมจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคมการจองทั้งหมดในช่วงปิดทำการจะได้รับเงินคืน

จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ แอพบาคาร่า พฤษภาคมเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมและการทำความสะอาดที่ดีขึ้น สปาจะปิดให้บริการในวันอังคารและวันพุธเพื่อทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

สนามกอล์ฟ Circling Raven เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 27 เมษายนพร้อมโปรแกรมทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นและการสร้างระยะห่างทางสังคม

Tonkawa Hotel and Casino เปิดให้บริการคาสิโนและโรงแรมอีกครั้งในตอนเที่ยงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคมจำนวนเครื่องสล็อตลดลงเนื่องจากการเว้นวรรคทางสังคมและเกมบนโต๊ะจะปิด แขกของคาสิโน จำกัด ไว้ที่ 300 ตลอดเวลา แขกและพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากและมีการตรวจสอบอุณหภูมิเมื่อเข้า

คุณสมบัติอื่น ๆ ของเผ่า Tonkawa คือNative Lights Casinoและทั้งสองแห่งยังคงปิดจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

Colorado เปิดตัวการพนันกีฬา 1 พฤษภาคม
วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในโคโลราโดสำหรับการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ด้วยการปิดคาสิโนในขณะนี้ตามคำสั่ง “ปลอดภัยกว่าที่บ้าน” ของรัฐการเดิมพันเดียวสำหรับอนาคตอันใกล้จะเป็นแบบออนไลน์ นักเดิมพันในโคโลราโดสามารถเดิมพัน UFC 249 และทีมกีฬาเมเจอร์ลีกในอนาคต

สามารถวางเดิมพันด้วยตนเองได้ที่คาสิโนโคโลราโดทุกแห่งที่ได้รับอนุญาตสำหรับการพนันกีฬาหลังจากที่โควิด -19 ปิดตัวลง ในขั้นต้นจะมีคาสิโนของชนเผ่าที่ได้รับใบอนุญาต 2 แห่งใน Southwest Colorado และคาสิโนเชิงพาณิชย์ 5 แห่งใน Black Hawk, Central City และ Cripple Creek

ผู้เล่นต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเดิมพันได้ กฎและข้อบังคับอื่น ๆ กำหนดขึ้นโดย Colorado Limited Gaming Control Commission ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตต้องจ่ายภาษี 10% ให้กับรัฐ

โรงแรมคาสิโน 7 Clans First Council ในนิวเคิร์กรัฐโอคลาโฮมาได้เชิญแขกวีไอพีมาที่คาสิโนในวันที่ 2 พฤษภาคมเพื่อเริ่มกระบวนการเปิดอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคมคาสิโนจะเปิดให้บริการทุกวันโดยมีเวลา จำกัด ตั้งแต่ 14.00 น. ถึง 02.00 น. มีเครื่องสล็อตให้บริการ แต่เกมบนโต๊ะปิดให้บริการ

โรงแรมสวนน้ำอาร์เคดและร้านอาหารยังคงปิดให้บริการ การย้ายที่ตั้งของคาสิโน Win-River ถูกวางไว้ ‘ถูกระงับ’

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้โดย Redding Rancheria แผนการย้ายสถานที่ตั้งของ Win-River Casino ถูกระงับเนื่องจากการคัดค้านโดยสภาเมือง Redding และคณะผู้บังคับบัญชาของ Shasta County คำแถลงของเจ้าหน้าที่ Redding Rancheria อ่านว่า:

“Redding Rancheria ได้ร้องขอให้สำนักกิจการอินเดียหยุดกระบวนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการย้ายสถานที่ตั้งคาสิโน I-5 ชั่วคราวเราเชื่อว่าการคัดค้านโครงการของเมืองและเคาน์ตีทำให้เกิดความกังวลในหมู่ผู้มีอำนาจตัดสินใจของรัฐบาลกลางภายในการบริหารของทรัมป์และอาจ พิสูจน์ไม่ได้ Redding Rancheria เสียใจที่ฝ่ายค้านนี้จะเลื่อนโอกาสในการทำงานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่โครงการจะมอบให้กับชุมชนท้องถิ่นของเราเราจะพยายามทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นของเราต่อไปในขณะที่เราตรวจสอบแผนระยะยาวสำหรับ โครงการย้ายคาสิโน I-5”

โครงการที่เสนอจะสร้างคาสิโนแห่งใหม่ที่มีพื้นเกม 69,541 ตารางฟุตเครื่องสล็อต 1,200 เครื่องและโต๊ะเกม 36 โต๊ะ แผนดังกล่าวประกอบด้วยโรงแรม 9 ชั้นที่มีห้องพัก 250 ห้องศูนย์ประชุมร้านอาหารศูนย์จัดงานที่มี 1,800 ที่นั่งและอัฒจันทร์กลางแจ้งที่มี 1,500 ที่นั่ง

Northern Quest Resort & Casino เปิดให้บริการอีกครั้ง

“Northern Quest และธุรกิจทั้งหมดจะปฏิบัติตามแนวทางของ CDC ในเรื่องของการห่างเหินทางสังคมการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อสมาชิกในทีมทุกคนที่ทำงานในพื้นที่ให้บริการแขกโดยตรงจะสวมหน้ากากเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบเพื่อปกป้องตนเองและเพื่อนร่วมทีม สมาชิกและแขกของเราขอแนะนำให้แขกนำมาสก์มาเองและสวมหน้ากากให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่อยู่ในที่พักของเรานอกจากนี้ยังมีการจัดหาหรือหาซื้อหน้ากากได้ในพื้นที่ค้าปลีก (มีจำนวน จำกัด ) ดูเครื่องหมายพื้นเพื่อระบุระยะห่าง 6 ฟุตสมาชิกในทีมใช้ถุงมือในตำแหน่งที่เหมาะสมและสถานีฆ่าเชื้อด้วยมือในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ”

ขั้นตอนความปลอดภัย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงให้กับพื้นที่สล็อตแมชชีนและโต๊ะเกมเพื่อป้องกันพนักงานและลูกค้าจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 Poker, Off-Track Betting และ KENO ปิดให้บริการชั่วคราว

เครื่องสล็อต “เครื่องทั้งหมดพร้อมให้เล่นอย่างไรก็ตามเรายังคงขีด จำกัด การเข้าพักบนพื้นคาสิโนไว้ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุเครื่องทั้งหมดของเรา”

“เทคโนโลยีใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเครื่องที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่คาสิโนทราบเมื่อแขกออกจากเครื่องทำให้สามารถทำความสะอาดเพิ่มเติมและทำความสะอาดระหว่างผู้เล่นได้ทันที”

“พนักงานทำความสะอาดจำนวนเพิ่มขึ้นจะทำงานที่พื้นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบ่อยๆ”

“สมาชิกในทีมทุกคนที่ทำงานในพื้นที่ให้บริการแขกโดยตรงจะต้องสวมหน้ากาก”

เกมตาราง “เกมบนโต๊ะอื่น ๆ ทั้งหมดในพิทจะถูกปิดเพื่อรองรับการห่างเหินทางสังคม” “เกมบนโต๊ะจะ จำกัด ผู้เข้าร่วมสองคนต่อโต๊ะ”

“ตลอดการเล่นฝ่ายบริหารมักจะเสนอช่วงพัก” ฆ่าเชื้อ “และให้เจลทำความสะอาดมือแก่ผู้เล่นและตัวแทนจำหน่ายนอกจากนี้เมื่อแขกออกจากโต๊ะจะมีการหยุดพักช่วงสั้น ๆ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่ผู้เล่นใหม่จะได้รับอนุญาตให้นั่งลง พื้นที่ถูกเช็ดให้สะอาดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและปล่อยให้แห้งก่อนที่ผู้เล่นใหม่จะได้รับการต้อนรับสู่โต๊ะ ”

“จะมีข้อยกเว้นสำหรับคนสองคนหรือมากกว่าที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน” “สูงสุด 3 เข็ม (ใช้กฎปัจจุบัน) เพื่อรวมคู่สมรสครอบครัวหรือเพื่อน” “สมาชิกในทีมทุกคนที่ทำงานในพื้นที่ให้บริการแขกโดยตรงจะต้องสวมหน้ากาก”

“ผู้เข้าพักควรสวมหน้ากากและล้างมือก่อนเล่น” คุณสมบัติของเควสทางเหนือ นอกจากคาสิโนแล้วคุณสมบัติดังต่อไปนี้ยังเปิดให้บริการ เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคมในมิชิแกนจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้หลังจากปิดโดยสมัครใจในวันที่ 21 มีนาคมเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ว่า Gov. Whitmer จะคัดค้านการเปิดอีกครั้ง แต่คาสิโนแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สงวนของชุมชนฮันนาห์วิลล์อินเดียนและไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้บริหารหรือข้อบังคับของรัฐ

ไอส์แลนด์รีสอร์ทแอนด์คาสิโนจะเปิดให้บริการในช่วงเริ่มต้นด้วยสล็อตและบิงโกพร้อมบริการอาหารที่ จำกัด ปลายเดือนนี้โรงแรมและสนามกอล์ฟจะเปิดอีกครั้ง คุณสมบัติเพิ่มเติมจะเปิดในภายหลัง

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานจะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านสุขภาพและการทำความสะอาดใหม่ ที่ทางเข้าแต่ละแห่งพนักงานจะตรวจสอบอุณหภูมิของลูกค้าและพนักงานเมื่อเข้ามา ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเข้ามามีสถานีฆ่าเชื้อด้วยมือทั่วทั้งรีสอร์ท ไม่จำเป็นต้องใช้มาสก์หน้า แต่จะมอบให้แก่ผู้เข้าพัก
เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 8 พฤษภาคม เปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น. หลังจากระงับการดำเนินการเมื่อกว่าหนึ่งเดือนที่แล้ว เวลาทำการใหม่ จำกัด ที่ 10.00 น. ถึงเที่ยงคืนในวันธรรมดาและ 10.00 น. ถึง 02.00 น. ในวันศุกร์และวันเสาร์ โรงแรมและส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่มยังคงปิดให้บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ซีอีโอของ Osage Casinos มุ่งมั่นที่จะ “ทำทุกวิถีทางเพื่อบังคับให้ลูกค้าฝึกการทำตัวห่างเหินทางสังคมรวมถึงการเคารพพื้นที่ส่วนตัวอย่างน้อย 6 ฟุตขณะอยู่ในคาสิโนของเราลดหรือหลีกเลี่ยงการติดต่อที่ไม่จำเป็นระหว่างแขกและทีม Osage สมาชิก จำกัด กลุ่มไม่เกิน 10 คนและสนับสนุนให้แขกสวมถุงมือและ หรือหน้ากากป้องกันส่วนบุคคล ”

Osage Casino Hotel เตรียมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคมพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่และการดำเนินการที่ จำกัด คาสิโนจะเปิดเป็นช่วง ๆ เนื่องจากมีการยกเลิกข้อ จำกัด ในขั้นต้นจำนวนลูกค้าทั้งหมดภายในคาสิโนจะถูก จำกัด ไว้ที่ 1,500 ในครั้งเดียว สล็อตแมชชีนอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกปิด เกมบนโต๊ะจะปิดให้บริการ จะไม่มีบริการอาหารและโรงแรมจะยังคงปิดให้บริการ

Osage Casino ขนาดเล็กในเมือง Ponca เปิดให้บริการอีกครั้งแล้ววันนี้ จะทดสอบและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่ที่วางแผนไว้สำหรับทัลซา

นี่เป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์Coronavirus Updateซึ่งผู้เชี่ยวชาญของ Harvard ในด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อเศรษฐศาสตร์การเมืองและสาขาวิชาอื่น ๆ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของการระบาดของ COVID-19

เมื่อชนเผ่า Hualapai กำหนดคำสั่งให้อยู่ที่บ้านและปิดSkywalkทางเดินก้นแก้วรูปเกือกม้าที่ทอดตัวเหนือขอบด้านใต้ของแกรนด์แคนยอนเมื่อเดือนที่แล้วทำให้สมาชิกมีชั้นป้องกันเพิ่มเติมจาก โคโรนาไวรัสที่บ้าคลั่ง

แต่ยังทำให้พวกเขาขาดแหล่งรายได้หลักอีกด้วย ใน Catch-22 โดยทำตามคำแนะนำด้านสุขภาพของรัฐบาล Hualapai ปฏิเสธว่าตัวเองไม่สามารถให้เงินสนับสนุนบริการที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลในที่ดินของตน

สำหรับชาวอเมริกันพื้นเมืองซึ่งก็เหมือนกับชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ และผู้ที่อยู่ในชุมชนที่มีรายได้ต่ำได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างไม่เป็นสัดส่วนซึ่งถือเป็นความเลวร้ายซ้ำซ้อนEric Hensonผู้ช่วยอาจารย์ประจำชั้นเรียนการวิจัยภาคสนามกล่าว “ชาวอเมริกันพื้นเมืองในวันที่ 21 Century: Nation Building II.”

“ ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันกำลังมีผลกระทบด้านสุขภาพที่ไม่ได้สัดส่วนซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากและพวกเขามีผลกระทบที่ไม่สมส่วนต่อรายได้ที่สามารถนำมาใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตสุขภาพได้” เฮนสันกล่าว “ ชนเผ่าจำนวนมากมีความเลวร้ายที่สุดของทั้งสองโลกในเวลาเดียวกัน”

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศในอเมริกาพื้นเมืองมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการให้บริการภาครัฐที่หลากหลายในดินแดนของตน ในหลายกรณีบริการเดียวกันกับที่รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นเสนอให้กับพลเมืองของตน อย่างไรก็ตามแตกต่างจากรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นอย่างไรก็ตามชนเผ่าไม่สามารถเก็บภาษีได้เพียงพอที่จะจ่ายสำหรับการดำเนินการเหล่านี้ทำให้พวกเขาต้องพึ่งพารายได้จากคาสิโนและองค์กรอื่น ๆ เพื่อจ่ายค่าบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยสาธารณะและบริการสังคม

เมื่อธุรกิจของชนเผ่าหยุดชะงักและบริการของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายผลกระทบทางเศรษฐกิจของ COVID-19 ต่อชุมชนชาวอเมริกันพื้นเมืองอาจส่งผลร้ายแรงได้โจเซฟคาลต์ศาสตราจารย์กิตติคุณเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศของมูลนิธิฟอร์ดกล่าวที่โรงเรียนฮาร์วาร์ดเคนเนดี

“ ไม่มีคาสิโนอินเดียแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่เปิดให้บริการในวันนี้และธุรกิจของชนเผ่าทั้งหมดถูกปิด” Kalt ผู้อำนวยการร่วมของโครงการฮาร์วาร์ดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอเมริกันอินเดียนที่Ash Center for Democratic Governance and Innovationของ Kennedy School กล่าว ระหว่างการประชุม Zoom จาก Tucson, Ariz

“ ฐานภาษีของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันถูกตัดให้เหลือศูนย์อย่างแท้จริงและรัฐบาลของชนเผ่าไม่มีเงินที่จะดำเนินการคลินิกสุขภาพหรือบริการคุ้มครองเด็ก” Kalt กล่าว “ ในขณะที่รัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นก็ประสบปัญหาเช่นกันอย่างน้อยพวกเขาก็มีฐานภาษี แต่ชนเผ่าต่างๆก็กำลังลำบากเพราะฐานภาษีของพวกเขาถูกกำจัดหมดแล้ว”

โจเซฟ Star Vegas ผู้อำนวยการร่วมของโครงการ Harvard เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอเมริกันอินเดียน

ภาพโดย Martha Stewart

ผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ได้หยุดอยู่แค่กับชนเผ่าเนื่องจากหลายรัฐและภูมิภาคได้รับประโยชน์จากงานและรายได้ภาษีที่มาจากคาสิโนและการดำเนินงานอื่น ๆ ในปี 2019 บริษัท เกมของชนเผ่าได้สร้างภาษี 17,700 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่น จาก 574 ชนเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์หรือ 245 แห่งให้บริการคาสิโน และก่อนหน้า COVID-19 ธุรกิจของชนเผ่าและรัฐบาลสนับสนุนการจ้างงาน 1.1 ล้านตำแหน่งโดย 915,000 ตำแหน่งถือโดยชาวอเมริกันที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง ในบางภูมิภาควิสาหกิจของชนเผ่าเป็นผู้ยึดหลักทางเศรษฐกิจและนายจ้างที่โดดเด่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน Kalt และเพื่อนร่วมงานวิจัยสามคนได้เขียนบันทึกถึง Steve Mnuchin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอธิบายถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่โรคระบาดที่มีต่อชุมชนชาวอเมริกันพื้นเมืองและเรียกร้องให้เขาขยายความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางโดยเร็ว ภายใต้พระราชบัญญัติ Coronavirus, Aid, Relief และ Economic Security (CARES) มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์รัฐบาลชนเผ่าได้รับเงิน 8 พันล้านดอลลาร์เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตสาธารณสุข เผ่าได้กำหนดเข้าพักที่บ้านคำสั่งเคอร์ฟิวและจุดตรวจเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากการแพร่กระจายและมีการกระจายโปสเตอร์และวัสดุที่เกี่ยวกับ COVID-19 ผลิตโดยจอห์นฮอปกินส์ศูนย์สุขภาพอเมริกันอินเดีย

จากข้อมูลของIndian Health Servicesพบว่ามีผู้ติดเชื้อ coronavirus มากกว่า 3,607 รายในชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันโดยมีมากกว่า 2,000 รายในการจองนาวาโฮซึ่งแผ่ขยายไปทั่วบางส่วนของแอริโซนานิวเม็กซิโกและยูทาห์และมีประชากร 250,000 คน . ณ วันที่ 30 เมษายนประเทศนาวาโฮมีอัตรา COVID-19 ต่อหัวมากที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศรองจากนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์ก สถานการณ์เลวร้ายลงชาวอเมริกันพื้นเมืองดูเหมือนจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและภาวะอื่น ๆ

ที่โรงเรียน Star Vegas นักเรียนในชั้นเรียนการวิจัยภาคสนามที่มุ่งเน้นไปที่โครงการเพื่อปรับปรุงชีวิตของชาวอเมริกันพื้นเมืองกำลังได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบของการระบาดที่มีต่อชุมชนพื้นเมือง นักเรียนที่ปกติใช้เวลาช่วงปิดเทอมทำงานกับองค์กรชนเผ่าในภาคพื้นดินกำลังพบปะกับหัวหน้าเผ่าผ่านทาง Zoom บ่อยครั้งที่ผู้นำเหล่านั้นต้องก้าวออกจากการประชุมเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือเข้าร่วมการประชุมขณะส่งอาหารหรือเฝ้าจุดตรวจ

“ ถ้าฉันไม่ได้เข้าชั้นเรียนนี้บางทีอาจเป็นเพราะปัญหาเหล่านี้ถูกสื่อไม่ครอบคลุมฉันคงไม่ทราบว่าประชากรชาวอเมริกันพื้นเมืองต้องทนทุกข์ทรมานจากไวรัสมากแค่ไหน” Sietse Goffard ’15 กล่าว กำลังศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะที่ Kennedy School “ ตอนนี้ฉันไตร่ตรองเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้มากขึ้นและฉันคิดว่ารัฐบาลกลางรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลชนเผ่าจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขวิกฤตได้อย่างไร”

หลังจากที่เศรษฐกิจซบเซามาเป็นเวลานานชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองได้เห็นความมั่งคั่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากคาสิโนการท่องเที่ยวรีสอร์ทและ บริษัท ที่ปรึกษา แต่ความยากจนในวงกว้างยังคงมีอยู่ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 39,700 ดอลลาร์ซึ่งเกือบหนึ่งในสามน้อยกว่า 57,600 ดอลลาร์สำหรับครัวเรือนอเมริกันโดยรวม

“ สำหรับเศรษฐกิจของชนพื้นเมืองอเมริกันแก้วนั้นมีเพียงครึ่งเดียว แต่ก็เต็มไปหมด” Kalt กล่าวซึ่งกังวลว่าวิกฤตสาธารณสุขในปัจจุบันจะย้อนกลับความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา